Thư ngỏ

Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An tiền thân là Công trường 19/5B ngày 20/04/1961 nâng cấp thành xí nghiệp 1- công ty xây dựng số 1 Nghệ An. Và được tổ chức lại theo chỉ thị 500/TTG của thủ tướng chính phủ, quyết định số 4495/QĐ-UB của chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, là một trong những đơn vị hàng đầu của ngành xây dựng Nghệ An.

Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Hình ảnh Công trình Nhà làm việc và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao - Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Nhà làm việc và Nghiên cứu phát triển công nghệ cao - Đại học Vinh

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)