Lễ khởi công Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Lễ khởi công Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Lễ bàn giao công trình nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao trường Đại học Vinh

Lễ bàn giao công trình nhà làm việc và nghiên cứu phát triển công nghệ cao trường Đại học Vinh

Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Diễn đàn đối tác hợp tác Doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

Diễn đàn đối tác hợp tác doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)