Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Diễn đàn đối tác hợp tác Doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

Diễn đàn đối tác hợp tác doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

Lễ động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014

Lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014

Tham dự chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015" trường Đại học Vinh

Tham dự chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015" trường Đại học Vinh

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)