Nguồn nhân lực

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban Lãnh đạo công ty đã rất quan tâm chú trọng đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực và đào tạo cán bộ. Với phương châm xây dựng công ty lấy con người làm trọng tâm, hiện nay Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An đã và đang thu hút một đội ngũ cán bộ kỹ sư, công nhân viên trẻ, có năng lực, được đào tạo tốt và say mê với nghề nghiệp.

Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Công trình Nhà hạt quản lý 3 tầng - BOT Tuyến tránh Vinh

Công trình Nhà hạt quản lý 3 tầng - BOT Tuyến tránh Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình Nhà đa chức năng trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)