Tham dự Lễ khai giải khóa đào tạo thứ 57 tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2015 - 2016 và Khai trương trung tâm thực hành, ngân hàng, chứng khoán, công ty mô phỏng trường Đại học Vinh

Tham dự Lễ khai giải khóa đào tạo thứ 57 tuyên dương sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi năm học 2015 - 2016 và Khai trương trung tâm thực hành, ngân hàng, chứng khoán, công ty mô phỏng trường Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Hình ảnh Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Hình ảnh Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Hình ảnh Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)