Kế toán

Thiết kế 

Tư vấn

Diễn đàn đối tác hợp tác Doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

Diễn đàn đối tác hợp tác doanh nghiệp và trường Đại học Vinh

Công ty trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi trường Đại học Vinh

Công ty trao học bổng cho sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi trường Đại học Vinh

Lễ bàn giao công trình Trường THCS Phan Đăng Lưu - Huyện Yên Thành

Lễ bàn giao công trình Trường THCS Phan Đăng Lưu - Huyện Yên Thành

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình Khách sạn Thành Đạt

Công trình Khách sạn Thành Đạt

Công trình Tháp chuông thuộc khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Truông Bồn

Công trình Tháp chuông thuộc khu bảo tồn, tôn tạo di tích lịch sử Truông Bồn

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)