Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Nhà đa chức năng Đại học Vinh

Hình ảnh Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Hình ảnh Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Hình ảnh Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Hình ảnh Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Thi công phần hầm Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)