Kế toán

Thiết kế 

Tư vấn

Lễ động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014

Lễ tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2014

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Tham dự chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015" trường Đại học Vinh

Tham dự chương trình "Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015" trường Đại học Vinh

Trao quà người nghèo nhân dịp tết Ất Mùi 2015

Trao quà người nghèo nhân dịp tết Ất Mùi 2015

Trao quà từ thiện tại Trung tâm nhân đạo Nghệ An - huyện Đô Lương nhân dịp cuối năm 2014

Trao quà từ thiện tại Trung tâm nhân đạo Nghệ An - huyện Đô Lương nhân dịp cuối năm 2014

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)