Kế toán

Thiết kế 

Tư vấn

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Lễ khánh thành trụ sở làm việc Công ty CP Xây lắp Dầu khí 101 Nghệ An

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Công trình Nhà ở gia đình 09 tầng Khóa cửa Bản lề - Toàn Yến

Công trình Nhà ở gia đình 09 tầng Khóa cửa Bản lề - Toàn Yến

Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Lễ động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)