Kế toán

Thiết kế 

Tư vấn

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Công trình Trung tâm DVTM kiêm Trụ sở làm việc và Kho hàng hóa

Công trình Nhà ở gia đình 09 tầng Khóa cửa Bản lề - Toàn Yến

Công trình Nhà ở gia đình 09 tầng Khóa cửa Bản lề - Toàn Yến

Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Công trình Trung tâm TMDV tổng hợp Siêu thị Hương Giang

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Công trình thi công cải tạo Nhà thi đấu đa năng và sân vận đông Trường Đại học Vinh

Lễ động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Động thổ công trình xây dựng Nhà Điều hành Hạt Quản lý Tuyến tránh Vinh

Công trình Khách sạn Thành Đạt

Công trình Khách sạn Thành Đạt

VIDEO CLIPS

THÔNG TIN CẦN BIẾT

 ĐƠN VỊ VND (VIETNAM)